Beveiligingsadvies

Audits – RI&E trajecten – Programma’s van Eisen – Security Awareness Campagnes – Trainingen en opleidingen – Bedrijfsnoodplannen

Heeft jouw organisatie high-risk locaties voor bijvoorbeeld voedselproductie, viskweek of laboratoria? Of ben je een onderwijs- of zorginstelling, dan omvat de dienstverlening van Safety Providers essentiële onderdelen.

Strategisch advies

Onze aanpak is hands-on en gericht op het maximaliseren van de veiligheid en het minimaliseren van risico’s. Je ontvangt helder strategisch advies en advies voor passende technische implementaties.

1. Beoordeling van risico’s en bedreigingen

De basis van een effectief beveiligingsadvies is een grondige risicobeoordeling. Na een intake, identificeren we potentieel kwetsbare punten binnen jouw organisatie en beoordelen we de specifieke dreigingen waarmee je kan worden geconfronteerd. Zo leren we de interne en externe risicofactoren goed te begrijpen. We leggen alles netjes vast in een risicoanalyse.

2. Beveiligingsplan en -ontwerp

Op basis van de risicoanalyse helpen wij je bij het ontwikkelen van een beveiligingsplan dat aansluit bij de bedrijfsstrategie en -cultuur van jouw organisatie. Dit plan integreert niet alleen de fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen, maar ook de inzet van de juiste mensen. Veiligheid en gastvrijheid gaan met de inzet van Safety Providers prima samen.

3. Implementatie van beveiligingstechnologieën

Techniek is een belangrijke factor. Zeker in moderne beveiligingsstrategieën. Daarom adviseert Safety Providers je graag over de selectie en implementatie van moderne techniek. Denk aan toegangscontrolesystemen, bewakingscamera’s en alarmsystemen. De keuze moet altijd aansluiten bij de specifieke behoeften en risico’s van je organisatie.

4. Compliancy en regelgeving

Veel sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, hebben te maken met strikte regelgeving rondom veiligheid en privacy. Dit gaat over Compliancy. We zorgen ervoor dat de beveiligingsstrategieën die we kiezen ook voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarmee voorkom je belangrijke juridische en financiële risico’s​.

5. Training en bewustwording

We zeiden het al. Uiteindelijk draait alles om mensen. Jouw medewerkers. Safety Providers ziet het verhogen van veiligheidsbewustzijn en het trainen van je medewerkers als kritische factoren. Daarom ontwikkelen en verzorgen we trainingen die personeel leren om te gaan met calamiteiten en beveiligingsincidenten. We leren ze de best practices van veiligheid te begrijpen en toe te passen​.

6. Continuïteit is key voor elke organisatie

Beveiliging is geen eenmalig project maar een voortdurend proces. Want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarom evalueren we de gekozen beveiligingsmaatregelen voortdurend met elkaar. Safety Providers adviseert over de aanpassingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle maatregelen ook up-to-date blijven met de snel veranderende dreigingen.

Praat met ons vrijblijvend over jouw beveiligingsbehoeften

De adviezen van Safety Providers spelen een integrale rol in het creëren van een veilige omgeving voor onze opdrachtgevers. Ons advies draagt bij aan een veiligere, beter beveiligde en compliant organisatie die goed is voorbereid op zowel huidige als toekomstige uitdagingen.

We gaan hier graag en vrijblijvend over in gesprek. Kennismaken? Neem dan contact op.